World Wide Snoezelen

WorldWideSnoezelen is een informatieve website
over Snoezelen en zintuigbeleving.
De doelstelling is om alle beschikbare informatie over Snoezelen van over de gehele wereld beschikbaar te maken op één centrale plaats.
De site maakt het zoeken naar informatie over de toepassing van zintuigactivering voor verschillende doelgroepen eenvoudiger.
.


Lees meer

Mijn missie

Het is mijn missie het Snoezelen als filosofie & benaderingswijze zo breed mogelijk onder de aandacht te brengen.
Het initiatief tot het opzetten van een openbare en verhuurbare snoezelruimte vormt een belangrijke stap.
De snoezelruimte is voor iedereen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking tegen een beperkte vergoeding toegankelijk.
Dit alles met één doel: al die cliënten die het zo verdienen een meer menswaardig bestaan te kunnen geven.
Het is mijn en onze opdracht hen daarbij zo veel als mogelijk te helpen.

Nieuws

Snoezelen 7.0: De Ilse Methode

Met dit handboek wil ik het snoezelen weer onder de aandacht brengen en er de actuele betekenis aan geven. Het begrip snoezelen bestaat al meer dan veertig jaar en heeft een hele ontwikkelingsweg afgelegd. Je zou kunnen zeggen dat snoezelen inmiddels zijn volwassen vorm heeft gekregen, snoezelen 7.0, waar te weinig mensen mee bekend zijn. Dat alleen al was een reden voor mij om dit boek te schrijven.


Lees meer